നാളെ മുതൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധം; കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഉൾപ്പെടെ ഹെവി വാഹനങ്ങളിൽ ആണ് നാളെ മുതൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്

newsdesk

തിരുവനന്തപുരം: എല്ലാ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർക്കും ഡ്രൈവറുടെ നിരയിലെ മുൻ സീറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നയാൾക്കും നാളെ മുതൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധം. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നാളെ മുതൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബസുകൾക്കുള്ളിലും പുറത്തും ക്യാമറകൾ ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന ഉത്തരവും നവംബർ ഒന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഫിറ്റ്‌നെസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നവംബർ ഒന്നു മുതൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും നിർബന്ധമാണെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു

error: Content is protected !!