മുക്കം ഉപജില്ലാ കായിക മാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം

NEWSDESK

മുക്കം : മുക്കം ഉപജില്ലാ ,പുല്ലൂരാമ്പാറ കായിക മേള മത്സരത്തിന് തുടക്കമായി.മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഉപജില്ലയിലെ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കും

error: Content is protected !!