മലയോര ഹൈവേ: തലയാട് -മലപ്പുറംറീച്ച് 2025ഓടെ പൂർത്തിയാകും :മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്

newsdesk

താമരശ്ശേരി:കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായ തലയാട് -മലപുറം റീച്ചിന്റെ പ്രവൃത്തി 2025 പകുതിയോടെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് -ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു.
നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനംകട്ടിപ്പാറയിൽ നിർവ്വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ധേഹം.കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകളിലൂടെയാണ് മലയോര ഹൈവേ കടന്ന് പോകുന്നത് . ആകെ 1166 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുളള ഹൈവേയ്ക്ക് വേണ്ടി 2985 കോടി രൂപഅനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.കേരളത്തിലാകെ 683 കിലോമീറ്റർ മലയോര ഹൈവേ യഥാർത്ഥ്യമായെന്നും 293 കിലോമീറ്റർ റോഡിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!