പൊന്നാനി കോളിലെ ബണ്ട് തകർന്നു; 60 മീറ്റർ ബണ്ട് ഒലിച്ചുപോയി; തകർന്നത് 3 കോടി ചെലവഴിച്ച ബണ്ട്

മലപ്പുറം പൊന്നാനി കോളിലെ നരണിപ്പുഴ – കുമ്മിപ്പാലം ബണ്ട് തകർന്നു. 60 മീറ്റർ ബണ്ട് ഒലിച്ചുപോയി. സമഗ്ര കോൾ വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച ബണ്ടാണ് തകർന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് പൊന്നാനി കോളിലെ നരണിപ്പുഴ – കുമ്മിപ്പാലം ബണ്ട് തകർന്നത്. 40 ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. പുഞ്ച കൃഷി ആരംഭിച്ച വെളിയങ്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ നരണിപ്പുഴ- കുമ്മിപ്പാലത്തെ 200 ഏക്കർ പാട ശേഖരത്തിൽ ബണ്ട് തകർന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിവെള്ളക്കെട്ടിലാവുകയായിരുന്നു.

60 മീറ്റർ ബണ്ട് പൂർണമായി തകർന്ന് ഒലിച്ചു പോയി. 5 മാസം മുമ്പ് സമഗ്ര കോൾ വികസന പദ്ധതിയിൽ 3 കോടിരു പയോള ചെലവഴിച്ചു നിർമിച്ച ബണ്ടാണ് തകർന്നത്. പുറം കോളിൽ നിന്നും നുറടി തോട്ടിലൽ കെട്ടി നിർത്തിയ വെള്ളമാണ് പാടത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ബണ്ടിന്റെ അടിഭാഗത്തെ മണ്ണ് താഴ്ന്നു പോയതാണ് ബണ്ട് തകരാർ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

error: Content is protected !!