ഐഎസ്എൽ: ഇത്തവണ കേരളവും ഗോവയും വേദിയാകുന്നു

ഇത്തവണയും ഐഎസ്എല്‍ കേരളത്തിലും ഗോവയിലുമായി നടത്താൻ തീരുമാനമായി. ആദ്യം അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നവംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയാവും മത്സരം നടത്തുക. ഐഎസ്എല്‍ അധികൃതരും ടീമുകളുടെ പ്രതിനിധികളും ദില്ലിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തത്. കേരളത്തിലെ പല നഗരങ്ങളിലായി മത്സരം നടത്തുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

error: Content is protected !!
%d