ഇന്നലെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മലയോര മേഖലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് മികച്ച വിജയം.

മുക്കം നഗരസഭയിലെ നീലേശ്വരം ഗവ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 99.5 ശതമാനം നേടി തിളക്കമാർന്ന വിജയം കാഴ്ചവെച്ചു.സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ 130 പേരും വിജയിച്ചു.   കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 65 പേരിൽ 64 പേരും വിജയം നേടി. സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ 12 കുട്ടികളും കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽ 5 പേരും മുഴുവൻ വിഷയ ങ്ങളിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി.  ചേന്ദമംഗല്ലൂർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളും  മികച്ച വിജയമാണ് നേടിയത്. പരീക്ഷക്കിരുന്ന 380 കുട്ടികളിൽ 375 പേരും ഉപരി പഠനത്തിന് അർഹരായി. 98.7%മാണ് വിജയം.58 പേർ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി. സയൻസ്, കൊമേഴ്സ് (മാത്സ്) ബാച്ചുകൾ നൂറുശതമാനം വിജയിച്ചു. ഹ്യുമാനിറ്റീസിൽ 97 ശതമാനവും കൊമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 95 ശതമാനവുമാണ് വിജയം. ആനയാംകുന്ന് വി.എം.എച്ച്.എം,കൊടിയത്തൂർ പി ടി എം എന്നീ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഉന്നത വിജയം നേടി ശ്രദ്ധേയമായി. ആനയാംകുന്ന് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ 190 കുട്ടികളിൽ 185 പേരും വിജയിച്ചു. സയൻസിലും ഹ്യുമാനിറ്റീസിലും 99 ഉം  ഹ്യുമാനിറ്റീസിൽ 95 ഉംശതമാനം വിജയം നേടാനായി. അഞ്ചു പേർ ഫുൾ എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി.പി.ടി.എം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സയൻസ്‌ ബാച്ചിൽ 53 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 50 പേരും കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിൽ 63 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ 59 പേരും ഉപരി പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി.സയൻസ് ബാച്ചിലെ 5 കുട്ടികൾ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കി. മണാശ്ശേരി എം.കെ.എച്ച്.എം.ഒ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ 88.6 ശതമാനം വിജയം നേടി. അഞ്ചു വിദ്യാർഥികൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസുകാരായി..

error: Content is protected !!
%d