കോഴിക്കോട് ജില്ല ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ആറ് ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴ, യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്

error: Content is protected !!
%d