ജിയോ ഫോണ്‍ 3 വരുന്നു

റിലയന്‍സ് ജിയോ ഫോണ്‍ 3 ജൂലൈ 15ന് പുറത്തിറക്കും. കിട്ടിയ സൂചന അനുസരിച്ച് റിലയന്‍സ് ഇന്‍ട്രസ്ട്രീസിന്‍റെ വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലായിരിക്കും ഈ ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കുക . കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ജിയോ ഫോണ്‍ മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കിയത് റിലയന്‍സിന്‍റെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തിലാണ്. ആദ്യത്തെ ജിയോ ഫോണ്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത് 40മത് റിലയന്‍സ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു. 2017 ല്‍ ഫോണ്‍ ജിയോ ഫോണ്‍ 2 ഇറങ്ങിയത് 2018ലെ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു. അന്ന് 2,999 രൂപയ്ക്കാണ് ജിയോ ഫോണ്‍ ഇറങ്ങിയത്.ഇത് പിന്തുടര്‍ന്ന് ഇത്തവണ ജിയോ ഫോണ്‍ 3 ഇറങ്ങും എന്നാണ് ടെക് വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ജിയോ ഫോണ്‍ 3 സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേകതകള്‍ ഒന്നും ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ഇത്തവണ കൊവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി റിലയന്‍സ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം വെര്‍ച്വലായി ആണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് റിലയന്‍സ് സമ്മേളനം ഓണ്‍ലൈനായി നടത്തുന്നത്.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: